توتل ستیشن:

بااستفاده ازاین آله سروی:

عبارت ازآله الکترونیکی میباشد که جهت سروی توبوگرافیکی ازآن استفاده میگردد.

این آله به انواع مختلف تقسیم میگردد. نظربه!

۱- نهوه کاربرد

۲- نوعیت آله

۳- مودل

۱- نهوه کاربردآن بصورت اوبتیکی نمی باشد بلکه بصورت الکترونیکی میباشد.

۲- نوعیت آله بصورت الیازی می باشد که ازالیازهای مختلف فلزات باظرفیت بالاساخته شده اند.

۳- مودل آن به اشکال مختلف میباشد.

۱- لایکا

۲- سوکیا

۳- نیکون

۴- تابکان

۵- فویف

وغیره انواع آن

وکاربردآن بصورت لایزری میباشد.

وشیمای توتال استیشن رادرمطالب بعدی مطالعه خواهید کرد.

نویسنده مطلب:انجنیر احمدمرید مصطفی مولایی

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ساعت 13:37  توسط انجنیراحمدمریدمصطفی مولایی  |